bild på Gamla Stan

Bilder från Gamla Stan

Kyrkor i Gamla Stan

Torg i Gamla Stan

Övriga kort från
Gamla Stan


Att köpa en bostadsrätt i Gamla Stan

Det är mycket speciellt att bo i Gamla Stan. Fundera igenom om du verkligen vill bo i Gamla Stan. Tänk också noga igenom vilka delar av Gamla Stan som du kan tänka dig bo i. Turiststråken är charmiga, men alla turister stör de boende kvällar och nätter. Eftersom utbudet är litet och många av bostadsföreningarna är små så gäller det att slå till när du hittar ett lämpligt objekt. Många av husen är mycket gamla. Du måste själv försäkra dig om skicket på fastigheten. Detta för att slippa stora avgifthöjningar i framtiden.

Prata med mäklarna. De är vana vid att få frågor och borde kunna hjälpa dig att hitta det du söker.

Bestämd innan du börjar bjuda på en lägenhet hur högt du kan gå. Attraktiva lägenheter kan säljas för betydligt mer än utgångspriset. Du kan fråga mäklaren redan vid visningen vad han tror att lägenheten kommer att säljas för.

Lycka till med bostadsköpet!


Kunglig Krona.

Det är något visst med att bo i Gamla Stan. Du bor granne med Sveriges statschef i en miljö med månghundraåriga anor.

Information om att köpa en bostadsrätt

Köpa bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och andra lokaler.

Särskilda regler

Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, bostadsrättslagen. Andra typer av ekonomiska föreningar för boende, som bostadsföreningar, har andra regler. De fakta och råd du kan läsa om här gäller för bostadsrättsföreningar.

Att bli medlem

Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar. Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten. Vägras man medlemskap går det att få det prövat i hyresnämnden. Det kostar ingenting. Föreningen kan inte neka någon utan att ha mycket goda skäl. Vissa bostadsrättsföreningar är till för exempelvis äldre. Men diskriminering på grund av hudfärg, trosbekännelse eller liknande är förbjuden enligt lag.

Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal

Om bostadsrätten är ny säljs den av föreningen. Det kallas upplåtelse. När en bostadsrätt sedan säljs vidare talar man om överlåtelse.Upplåtelse- och överlåtelseavtal måste vara skriftligt för att gälla. Överlåtelseavtal ska dessutom vara underskrivna av båda parter. Vissa föreningar får ta ut en överlåtelse- eller upplåtelseavgift vid försäljningen. Då måste det anges i stadgarna hur avgiften ska beräknas.

Överlåtelseavtal - varje gång bostadsrätten säljs vidare

I överlåtelseavtalet är det bostadsrättshavaren som är avtalsparten, oftast den som bor i lägenheten. Men det kan också vara en organisation, ett byggföretag eller liknande. För överlåtelse kräver lagen att båda parter skriver under avtalet.

Ett hushåll, en röst

Som bostadsrättshavare är man med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelse, revisor med mera och därmed hur huset ska skötas, årsavgift etc. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman. Där och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt en röst.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi under verksamhetsåret och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs.

Årsavgift

Det finns också likheter mellan bostadsrätt och hyresrätt. På samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste den som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift. Beloppet delas oftast upp i tolv delar, så att inbetalningen görs varje månad. Årsavgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. I en del föreningar försöker medlemmarna hålla kostnaderna nere genom att själva ta hand om administration, trappstädning med mera.

Fonder för underhåll

Föreningen är skyldig att regelbundet sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera. Men denna fond för yttre underhåll räcker inte alltid, så många föreningar tar lån till sådana åtgärder. Det är inte ovanligt att det också finns en fond för inre underhåll. Då sparas en del av årsavgiften till underhåll och reparation av de enskilda lägenheterna. Pengarna i den inre fonden får vanligen inte användas för att rusta upp eller ändra lägenheten, till exempel sätta in en dusch eller frys, om det inte fanns från början.

Ta reda på fakta

När du hittat ett intressant objekt gäller det att samla in så mycket fakta som möjligt genom att:
1. Granska de två, tre senaste årens årsredovisningar.
2. Läsa stadgarna
3. Tala med någon i styrelsen och med grannar
4. Inspektera lägenheten och de gemensamma utrymmena
5. Begära av säljaren eller mäklaren att få utdrag ur lägenhetsförteckningen för den bostad du funderar på att köpa . Denna innehåller uppgiften om säljaren tagit lån med bostadsrätten som säkerhet.

Årsredovisningen

Varje år måste styrelsen redovisa föreningens ekonomi och verksamhet. I årsredovisningarna kan man se hur stora lån föreningen har, när lånen ska sättas om (vilket kan påverka föreningens räntekostnader och i förlängningen årsavgifterna), vilka som ingår i styrelsen, vilka som är revisorer i föreningen, om reparationer gjorts och hur de i så fall finansierats. Ofta finns det någon som förvaltar föreningen, men ansvaret för förvaltningen har alltid den valda styrelsen. Har föreningen stora lån och får statliga räntebidrag bör man vara uppmärksam på att den typen av bidrag sjunker ganska snabbt för att sedan helt upphöra. Detta måste föreningen kompensera på annat sätt, exempelvis genom skickligare ekonomisk förvaltning och/eller höjda avgifter.

Stadgarna

Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättshavare och föreningen har mot varandra.

Välj rätt hemförsäkring

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg!

Fråga styrelse och mäklare

Ordföranden, kassören eller sekreteraren kan tala om vilka större reparationer som är på gång och i vilket skick fastigheten är vad gäller stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera. Det är också viktigt att fråga styrelsen - eller eventuell mäklare - om de saker som är oklara eller svåra att förstå i resultat- och balansräkningen.

Begär utdrag ur lägenhetsförteckningen

Du bör kontrollera med kassören att den som säljer bostadsrätten inte har skulder till föreningen. Om säljaren har tagit lån med lägenheten som säkerhet framgår det av det utdrag ur lägenhetsförteckningen som säljaren eller en eventuell mäklare alltid ska kunna tillhandahålla. I regel ska säljaren lösa dessa lån innan köparen tillträder bostadsrätten.

Inspektera även källaren och vinden

Låga årsavgifter i äldre bostadsrätter kan tyda på att föreningen inte underhåller fastigheten ordentligt. Genom att anlita en besiktningsman kan du få en bättre uppfattning om vilket skick fastigheten och lägenheten är i. Man bör naturligtvis också själv skaffa sig en uppfattning om i vilket skick fastigheten och lägenheten är. Finns det till exempel rör som är rostiga och kan börja läcka? Är tvättstugan i gott skick? Och så vidare.

Köparen har undersökningsplikt

Den som sålt bostadsrätten kan inte hållas ansvarig för ett fel efter köpet, om man som köpare missat felet genom att inte undersöka lägenheten noga. Arean på bostadsrätter har ofta stor betydelse för priset.Det är också viktigt att i förväg klara ut vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel tvätt- och diskmaskin.

Besiktning av föreningen

Observera att den besiktning som många bostadsrättsföreningar gör i samband med att lägenheter byter innehavare enbart är till för föreningens egen skull, inte för köparens. Föreningen vill nämligen hålla koll på att medlemmarna verkligen sköter sitt underhållsansvar.

Kontrollera mäklaren

Är det en mäklare som förmedlar köpet bör du kontrollera att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, tel 08-555 524 60. Då vet du att det finns en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel i själva mäklartjänsten.

Objektbeskrivning och kostnadskalkyl

Se till att få en skriftlig beskrivning, en så kallad objektbeskring, av bostadsrätten. Spara den. Den kan behövas som bevis om du skulle hamna i en tvist med mäklaren efter köpet. Spara även den personliga boendekostnadskalkyl som mäklaren är skyldig att ta fram. Den kan bli ett viktigt dokument om mäklaren missat att informera om en planerad höjning av månadsavgiften som sker snart efter inflyttningen och du vill kräva skadestånd av mäklaren.

Lästips

"Bo i bostadsrätt" av Ingrid Uggla, Norstedts Juridik, tredje upplagan 2003.

"Bostadsrätt - Ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna" av Björn Lundén och Ulf Svensson, Förlaget Björn Lundén Information AB, tionde upplagan, mars 2005.

"Din rätt i bostadsrätt - så funkar det", frågor och svar publicerade i tidningen Vår bostad, sammanställda av Jonas Nordling, samt normalstadgar för bostadsrättsförening, Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2005.

"Välja bostadsrätt, köpa - bo - sälja" , Göran Olsson, Svensk Byggtjänst 2003.

Du hittar böckerna ovan hos internet bokhandeln .
Du kan söka direkt efter böcker hos Bokus via sökrutan nedan.


Gamla Stans hemsida
Gamla Stans länksida


Brf i Gamla Stan
Ombildning av hyresrätter
Köpa en bostadsrätt i Gamla Stan
Sälja en bostadsrätt i Gamla Stan
Finansiera ditt bostadsköp

Gamla Stans röstade på..


Café och restauranger i Gamla Stan
Hotell i Gamla Stan
Museum i Gamla Stan
Butiker i Gamla StanKonst i Gamla Stan, del 1
Konst i Gamla Stan, del 2
Konst i Gamla Stan, del 3
Konst i Gamla Stan, del 4
Konst i Gamla Stan, del 5
www.gamla-stan-stockholm.se

© 2006-2008 R.E.G.

www.gamla-stan-stockholm.se har funnit på nätet sedan 1 juli 2006.
www.gamla-stan-stockholm.se beskriver bostadsorten Gamla Stan.
gamla-stan-stockholm.se är optimerad för webbläsaren Firefox .
Du kan ladda ner Firefox gratis!