Staden mellan broarna

Innan år 1980 var Gamla stans formella namn Staden mellan broarna. Stadsdelen bildades 1926, uppbyggd på Stadsholmen. Stadsdelarna Strömsborg och Helgeandsholmen tillhör även de stadsdelen, och Riddarholmen brukar räknas till Gamla stan, men bildar en egen stadsdel. I dag tillhör Gamla stan Södermalms stadsdelsområde och dess yta är på cirka 40 hektar. Alla byggnader i Gamla stan (ej Skeppsbrons tullpaviljonger) är så kallade blåmärkta (byggnader som har synnerligen höga kulturhistoriska värden). Du finner där även Stockholms slott, Kungliga posthuset, Tullhuset, Bondeska palatset med flera gamla anrika byggnader.

Stadsplanering

De första regleringsplanerna för Gamla stan lades fram på 1840-talet. Hänsyn togs till den dåliga bostadssituation som människorna hade då och också problemet som genomgångstrafiken orsakade. Ungefär ett tiotal stadsplaner krävde en total rivning av Gamla stans bosättning, förutom stadskvarten väster om Stora Nygatan. Ingen av planerna blev godtagna och vid förra sekelskiftet började många kända personligheter få upp ögonen för Gamla stans historiska bebyggelser. Carl Larsson som var född på Prästgatan var en av dem och han meddelade i ett uttalande 1904 att hade han haft tillräckligt med pengar hade han själv köpt husen i Gamla stan. Han skulle låtit restaurera dem och utrusta bostäderna med moderna bekvämligheter.

Innan 1930-talet hade Gamla stan setts som ett slumkvarter, men nu sågs det istället med stor vördnad gällande det historiska arv stadsdelen hade. Samfundet Sankt Erik lät 1934 provsanera huset på Kindhuset 14 som ligger i kvarteret Cepheus. Det blev ett lyckat resultat då hela kvarteret sanerades och Gamla stans största grönområde etablerades.

Gamla stans gator och torg

Köpmangatan är det gatunamn som är äldst i Stockholm. I Gamla stan blev gatan omtalad för första gången 1323, och därefter blev Skomakargatan en omtalad gata. Andra kända gator och torg är Stortorget, Kornhamn, Järntorget och Slottsbacken som blev omtalade under 1400-talet. Både Österlånggatan och Västerlånggatan härstammar från medeltiden. Den smalaste gränden, Mårten Trotzigs gränd i Gamla stan är enbart 90 centimeter och därmed också Stockholms smalaste gränd.